images

Қутуриш қандай касаллик?

Қутуриш – инсонҳаётигачангсолишимумкинбўлганўтахавфлиюқумликасалликҳисобланади.  Қутуришкасаллигини   бошваорқамия   хужайраларинизарарлайдиган   вируслар  юзагакелтиради. Қутуришкасаллигинингасосийманбаишукасалликкачалинганҳайвонларҳисобланади. Қутуришкасалигигадеярлибарча  ҳайвонлар  берилувчанбўлади. Касалликниэса, кўпроққаровсизқолгандайдиитвамушуклар,...

Подробнее
gveli1

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЯДАМИ (укусы змей, каракурта, скорпиона, перепончатокрылых)

Семейство Гадюковые (Viperidae) – гадюка, щитомордник, гюрза, эфа. Ядовитые железы располагаются в височной области...

Подробнее
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech