1467951609_gepatit-a-op

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТА – БОЛЕЗНЬ НЕМЫТЫХ РУК

 Вирусный гепатит А – это инфекционное заболевание, при котором вирус поражает клетки печени. Как...

Подробнее
images

Қутуриш қандай касаллик?

Қутуриш – инсонҳаётигачангсолишимумкинбўлганўтахавфлиюқумликасалликҳисобланади.  Қутуришкасаллигини   бошваорқамия   хужайраларинизарарлайдиган   вируслар  юзагакелтиради. Қутуришкасаллигинингасосийманбаишукасалликкачалинганҳайвонларҳисобланади. Қутуришкасалигигадеярлибарча  ҳайвонлар  берилувчанбўлади. Касалликниэса, кўпроққаровсизқолгандайдиитвамушуклар,...

Подробнее
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech